W świetlicy jak w domu – ciepło, życzliwie, bezpiecznie Drukuj
Wpisany przez Eliza Różycka   
poniedziałek, 07 stycznia 2013 08:01

 

Świetlica szkolna to taki neutralny teren nie przynależny żadnej klasie, żadnemu przedmiotowi, a jednak wspólny dla całej szkoły. To miejsce gdzie dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie  spędzić czas zarówno przed, jak i po zajęciach lekcyjnych. Wielu rodziców pracuje zawodowo i w związku z tym istnieje konieczność opieki nad dziećmi w czasie kiedy ich rodzice nie są w stanie się nimi zająć. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na wniosek rodziców. Zainteresowanie rodziców taką formą opieki nad dziećmi  z roku na rok stale rośnie. W tym roku szkolnym do świetlicy uczęszcza 186 uczniów, głównie z klas 0-III, ale są również dzieci starsze z klas IV-VI. Ogromne więc wyzwanie przed nauczycielami tam pracującymi, aby zapewnić dzieciom opiekę, sprostać oczekiwaniom tak różnorodnej grupie wiekowej. Warto zaznaczyć, że pobyt dziecka w świetlicy to przedłużony proces dydaktyczno-wychowawczy, a głównym celem zajęć świetlicowych jest wszechstronny rozwój osobowości każdego ucznia. Każdy nauczyciel zatrudniony w świetlicy wie, że jego praca ma odmienny i specyficzny charakter.

 

Praca w świetlicy w oczach otoczenia, a nawet w odczuciu samych pracowników szkoły jest często uważana za mniej ważną, dającą mniej satysfakcji niż praca z dziećmi w klasie. Nic bardziej mylnego. Pracując z tak dużą i różnorodną grupą dzieci pod względem wieku, zainteresowań, temperamentu trzeba wykazać się podwójną siłą spokoju, opanowania, empatii oraz talentu. Trzeba pamiętać, że świetlica dla naszych dzieci ma być nie tylko pomieszczeniem, gdzie czeka się na mamę lub tatę, to także drugi dom. Tu dzieci chcą odpocząć po całym dniu nauki, porozmawiać z kolegami, panią, pobawić się. Nauczyciel musi mieć ogromne wyczucie, kiedy rozpocząć swoje zajęcia. Niejednokrotnie jest tak, że dziecko chce tutaj posiedzieć, nie możemy wtedy nalegać i zmuszać do zajęć, czy odrabiania lekcji. Mając tak dużą grupę trzeba mieć ogromne umiejętności podzielności uwagi, każde dziecko w danej chwili oczekuje od nas czegoś innego, często chce mieć nas tylko dla siebie np. przy odrabianiu lekcji.

Nauczyciele pracujący na świetlicy mają swoje cele, zajęcia programowe zapisane w planie pracy i również starają się je realizować. Są to: zajęcia plastyczne, ruchowe i rekreacyjne, zajęcia z zakresu żywego słowa oraz zajęcia dowolne. Organizujemy szereg konkursów oraz imprez i uroczystości świetlicowych.

Dla nauczycieli jednak najważniejsze jest dobro dziecka, jego rozwój emocjonalny i intelektualny. Nie szczędzimy wysiłków, aby nasza świetlica szkolna była miejscem bardzo przyjaznym dla dzieci. Staramy się, aby była miejscem ładnym i kolorowym. Wykonujemy razem z dziećmi wiele gazetek ściennych, w zależności od pór roku oraz określonych uroczystości. Dzieci mają możliwość prezentowania swoich prac, chwalenia się swoimi talentami.

Jolanta Maj

Poprawiony: czwartek, 14 marca 2013 18:56