Bieg po zdowie Drukuj
Wpisany przez a.siporska   
sobota, 17 czerwca 2017 08:25

Klasa 4b uczestniczyła w programie „Bieg po zdrowie”. Podczas lekcji uczniowie zwiększali wiedzę i umiejętności na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia odbywały się w formie ćwiczeń i dyskusji wzmacniających aktywne uczestnictwo uczniów. Wykonywali oni różne zadania: lista zdań proasertywnych, schemat wywiadu z osobą niepalącą, lista negatywnych konsekwencji palenia papierosów, plakaty „Palenie szkodzi”. Uczniowie chętnie wykonywali zadania, mieli ciekawe pomysły, spostrzeżenia i refleksje, które sprzyjały identyfikowaniu się z omawianą tematyką.
K. Suska, E. Orczyk