Ogólnopolska Świąteczna Zbiórka Żywności – od 4 do 6 grudnia 2015r. Drukuj

Włączając się kolejny raz w akcję zbiórki żywności, wolontariusze naszej szkoły – zarówno uczniowie, jak i nauczyciele chcieli na święta dotrzeć z pomocą żywnościową do jak największej liczby osób potrzebujących w naszym rodzinnym Ostrowcu Św.  i zapewnić im godne, radosne święta. Chcieliśmy także uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby osób żyjących w ubóstwie i zachęcić do dzielenia się na miarę swojej wrażliwości i możliwości.
Pomoc ofiarodawców dotrze do rodzin wielodzietnych, osób chorych, samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych oraz osób żyjących w ubóstwie. Zbiórka cieszyła się dużym zainteresowaniem ludzi, stąd zebrane liczne produkty żywnościowe będą cennym prezentem dla potrzebujących rodzin na zbliżające się święta. Serdecznie dziękujemy Darczyńcom za okazany Dar Serca. Koordynatorem akcji była p. pedagog Elżbieta Orczyk.