XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Drukuj

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich została wytypowana przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrowcu Św. do ogłoszenia i przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursu plastycznego. Głównym organizatorem konkursu jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przy współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Nauczycielki plastyki z PSP nr 14 – Jolanta Wielgus i Małgorzata Nowakowska - Mazur przygotowały i rozesłały do placówek szkolnych i instytucji wychowawczych informacje o konkursie wraz z jego regulaminem. Ogółem wpłynęło 43 prace plastyczne: z 3 szkół podstawowych – 31 prac, z 3 gimnazjów – 9 prac, z 1 Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” – 3 prace.

15 marca 2013 r. komisja w składzie:
- Przewodniczący – Jadwiga Dadia
- Sekretarz – Renata Łodej
- Beata Darnowska dokonała podsumowania konkursu na etapie gminnym i wybrała prace plastyczne, które zostały wraz z protokołem, wysłane do Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Były to prace:
Gr. I – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
1. Rajmund Olczyk – PSP nr 14 - kl. 1c – nauczyciel – Jolanta Wielgus
2. Natalia Bober – PSP nr 14 - kl. 3c – nauczyciel – Iwona Sidor
3. Agnieszka Kołodziejska – PSP nr 14 - kl. 3c – nauczyciel -Iwona Sidor
Gr. II– uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej
1. Aleksandra Kępa – PSP nr 7 – nauczyciel – Edyta Kowalska
2. Wiktoria Górczyńska – PSP nr 7 – nauczyciel – Edyta Kowalska
3. Karolina Najdo – PSP nr 14 – nauczyciel – Jolanta Wielgus
Gr. III – uczniowie gimnazjum                                                                          
1. Kamil Róg – PG nr 2 – nauczyciel - Justyna Cioch
2. Klaudia Miśkiewicz – PG nr 2 – nauczyciel – Justyna Cioch
3. Jakub Mazur – PG nr 5 – nauczyciel – Izabela Krzak
Gr. IV- uczniowie i wychowankowie świetlic terapeutycznych, ośrodków terapii zajęciowej i ośrodków szkolno- wychowawczych
Prace z Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom”
1. Paulina Dziedzic - wychowawca – Anna Marczewska
2. Klaudia Rosłowska - wychowawca – Anna Marczewska
3. Damian Jaźwiec - wychowawca – Anna Marczewska. Pozostałe prace uczniów zostały zaprezentowane społeczności szkolnej.