III edycja Ostrowieckiego Konkursu Matematycznego „Rachmistrz” Drukuj

 

W dniu 4 marca 2013 r., uczniowie klas szóstych szkół podstawowych zmagali się z zadaniami matematycznymi podczas III edycji Ostrowieckiego Konkursu Matematycznego ,,Rachmistrz”. Eliminacje finałowe odbyły się w ZSP nr 2, Publicznym Gimnazjum nr 4 im. Orląt Lwowskich. Celem konkursu było: popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów, stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności oraz rywalizacji w dziedzinie matematyki, motywowanie uczniów do osiągania sukcesów, budowanie wysokiej samooceny. W eliminacjach szkolnych które odbyły się 5 grudnia 2012 r. wzięli udział wszyscy uczniowie klas szóstych ostrowieckich podstawówek. Do finału przeszło 44 uczniów, którzy nie popełnili żadnego błędu w zadaniach rachunkowych. Z PSP nr 1 zakwalifikowało się do konkursu 12 uczniów, z PSP nr 3 – 10 uczniów, z PSP nr 4 – 2 uczniów, z PSP nr 7 – 7 uczniów, z PSP nr 10 – 2 uczniów, z PSP nr 11 – 4 uczniów, z PSP nr 14 – 4 uczniów i z NSP – 3 uczniów.

 

Uczniowie w czasie 45 minut mieli rozwiązać 6 zadań o podwyższonym stopniu trudności. Kiedy komisja konkursowa sprawdzała prace uczniów, organizatorka przeprowadziła dla uczestników zajęcia pt ,,Pogaduszki z kalkulatorkiem”. Podczas tych zajęć uczniowie rozmawiali z kalkulatorem -poznali inną jego funkcję. Zajęcia bardzo podobały się młodzieży, dla której staną się być może inspiracją do tworzenia własnych rozmówek. Swoją obecnością zaszczycili nas Wiceprezydent Paweł Górniak, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Jan B. Malinowski, Dyrektor ZSP nr 2 Katarzyna Goworek, wicedyrektor Małgorzata Borowiec. Po zajęciach z kalkulatorkiem nastąpiło wręczenie nagród. Nagrody  ufundowali: Wiceprezydent Paweł Górniak, NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Sponsorom bardzo dziękujemy. Finaliści otrzymali dyplomy i drobne upominki z rąk pani dyr. Małgorzaty Borowiec. Laureaci otrzymali dyplomy i cenne nagrody w postaci kalkulatorów naukowych z rąk Pana Prezydenta, który złożył im gratulacje i życzył ciągłego rozwijania kompetencji matematycznych. Pani  dyr. Katarzyna Goworek wręczyła podziękowania nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu i życzyła sukcesów w pracy zawodowej. Laureatami III Ostrowieckiego Konkursu Matematycznego zostali: Kacper Gębusia z PSP nr 1 – uczeń Pani Iwony Szczerby, Maciej Gajda z PSP nr 3 – uczeń Pani Karoliny Kamińskiej, Sandra Iwan z PSP nr 7 – uczennica Pani Urszuli Pastuszki i Julia Niedbała z PSP nr 14 – uczennica Pani Anny Podolak. Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy sukcesów w dalszej karierze uczniowskiej.
Organizatorzy:
Danuta Stępień – doradca metodyczny matematyki
Adam Nowak – doradca metodyczny informatyki