Czternastka najlepsza w konkursie „Szukaj zysku w odzysku” Drukuj

 

W dniu 13 listopada 2014r.  w Galerii Fotografii MCK w Ostrowcu Świętokrzyskim  odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji  Programu promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski. 
Program służył przede wszystkim  podnoszeniu świadomości ekologicznej oraz kształtowaniu nawyku selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu wśród uczniów. Do konkursu zgłosiło się 18 placówek oświatowych. W kategorii szkół podstawowych i gimnazjów I miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14. W nagrodę otrzymaliśmy kamerę cyfrową, laptop i projektor multimedialny z ekranem. Podczas  uroczystości szkołę reprezentowała p. dyrektor Katarzyna Goworek wraz z uczniami: Wiktorią Sadowską z kl. IV b oraz Kacprem Masternakiem z kl. II b. Uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami i książkami popularnonaukowymi za aktywny udział w selektywnej zbiórce odpadów.


W ramach programu  realizowane były w naszej szkole różnorodne działania ekologiczne m.in. apele, konkursy plastyczne, konkursy wiedzy ekologicznej, kampanie edukacyjno-ekologiczne, prezentacje multimedialne, gazetki, zajęcia dotyczące recyklingu, wycieczki oraz zbiórka surowców wtórnych takich jak: makulatura, aluminium, plastik, baterie i elektrozłom.
Szczególne słowa podziękowania należą się uczniom, ich rodzicom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły zaangażowanym w zbiórkę surowców wtórnych. Taką  ekologiczną postawą przyczynili się do sukcesu szkoły.
Koordynatorki działań ekologicznych: Grażyna Pastuszka, Jolanta Niedziela, Beata Darnowska.